Legalizacija zgrada

Legalizacija zgrada

 

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) omogućena je legalizacija (ozakonjenje) bespravno sagrađenih objekata. Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade se izrađuje uz arhitektonski snimak izvedenog stanja izgrađene zgrade. Nakon predaje zahtjeva za legalizaciju uz koji se prilaže izrađena projektna dokumentacija, ukoliko su ispunjeni svi zakonski uvjeti o ozakonjenju Upravni odjel izdaje rješenje o izvedenom stanju. Vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju imaju također obvezu plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa (osim za pomoćnu zgradu) prema tarifama propisanim od strane općine.

Na temelju Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izvršiti upis zgrade u katastar i zemljišnu knjigu.

s2

 

Comments are closed