Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice)

 

img1je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Očituje se u neslaganju broja katastarske čestice u katastru sa brojem katastarske čestice u gruntovnici, površine čestica, izgrađenosti, podacima o vlasniku odnosno posjedniku. Kako utvrditi da li su podaci o čestici u katastru usklađeni sa podacima u zemljišnoj knjizi? Potrebno je napraviti identifikaciju čestice u katastru sa onom u zemljišnoj knjizi. Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta. Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list), tada je čestica neusklađena, te je potrebno izraditi geodetski elaborat usklađenja predmetne čestice u katastru sa zemljišnom knjigom.

Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke.

Comments are closed