Geoinformacijski sustavi

Geinformacijski sustavi 

 

Geografsko-informacijski sustav (Geographical Information System – GIS) je računalni sustav koji omogućuje prikupljanje, spremanje, upravljanje, analizu, prikazivanje i distribuciju prostornih podataka. Prostorni podaci i pridruženi atributi temelj su svakoga GIS-a, a o njihovoj količini i kvaliteti ovisi i kvaliteta prikaza i prostornih analiza.

OpenSourceProstorni podaci i njihovi atributi pohranjuju se u baze podataka iz kojih se, na temelju obilježja prostornih objekata, to jest entiteta, rade prostorne analize. Prostornim analizama moguće je dobiti odgovore na lokacijska, topološka i simulacijska pitanja postavljenog zadatka.

Razvoj i dostupnost Interneta dovodi do stvaranja sve većeg broja WEB GIS aplikacija, kojima je omogućen pristup geoinformacijskim uslugama pomoću web preglednika u kojemu je smješteno sučelje sustava. Time upotreba nije ograničena posjedovanjem GIS softvera ili hardvera, a gotova  rješenja specijalizirana za naručitelja/korisnika postaju dostupna putem weba. WEB GIS aplikacije mogu biti manje ili više napredne, od jednostavnog pregledavanja statičnih karata, preko preglednika koji omogućava odabir tema, do dinamičkog pregleda digitalnih karata s mogućnošću korištenja atributnih i geometrijskih podataka i postavljanja prostornih upitaGIS aplikacijski sustav je sustav u kojemu obimna stručna baza podataka može udovoljiti potrebama različitih korisnika.

Prvi korak u kreiranju GIS aplikacijskog sustava je pristup potrebama korisnika, nakon kojeg slijedi faza kreiranja sustava.

Značajan utjecaj na razvijanje aplikacijskih sustava ima INSPIRE direktiva, koja potiče nastojanja za uspostavom jedinstvene infrastrukture prostornih podataka (Directive 2007/2/EC). Direktiva nudi smjernice za primjenu tehničkih normi i protokola, organizirano i koordinirano izdavanje prostornih podataka i njihovo održavanje kako bi se stvorili usklađeni i upotrebljivi izvori geoprostornih informacija na svim razinama.

Primjena načela INSPIRE direktive u odnosu na prostorne podatke kao što su dostupnost, primjenjivost kod različitih korisnika, raspoloživost u uvjetima koji bezrazložno ne ograničavaju njihovu širu uporabu značajno unapređuje GIS aplikacijske sustave, a njihove sveobuhvatne baze podataka čini konzistentnijima.


  • Kreiramo geoinformacijske sustave prostornih podataka prema međunarodnim ISO/TC 211 i OpenGIS standardima
  • Razvijamo WEB GIS aplikacije
  • Povezujemo i prilagođavamo postojeće podatke u nova GIS rješenja

Comments are closed