Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta

slides3Iskolčenje građevine je prenošenje projektiranih objekata sa odgovarajućih podloga na teren. Iskolčenje se izvodi u horizontalnom i visinskom smislu. Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu. Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji.
Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto. Elaborat iskolčenja sastavni dio dokumentacije na gradilištu i njime investitor prijavljuje početak ili nastavak gradnje. Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način na koji su stabilizirane točke planirane građevine.

img4Iskolčenju i izradi elaborata iskolčenje može se prići nakon što je prostorno-planska dokumentacija postala pravomoćna (pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, pravomoćna građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta…). Iskolčenje građevine se može izvoditi u više faza što ovisi o veličini i složenosti građevine. Svi radovi na gradilištu se izvode u dogovoru sa investitorom (voditeljem gradilišta). Elaborat iskolčenja sastavni dio dokumentacije na gradilištu i njime investitor prijavljuje početak ili nastavak gradnje.

 

Iskolčenje međa
Osim postupka iskolčenja zgrada i drugih građevina, iskolčiti se mogu i linije razdiobe ili postojeće međe koje nisu jasno vidljive na terenu a postoje u arhivskoj katastarskoj građi. Iskolčenjem međnih linija se na terenu definiraju međe sukladno katastarskim podacima.

Comments are closed