Etažiranje

Etažiranje

 

imga5Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) , povezano sa odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj je nekretnina izgrađena. U postupku etažiranja izrađuje se etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96).
Ukoliko zgrada koja se etažira nije upisana u katastarskom operatu, geodet treba najprije ucrtati i upisati zgradu, te izraditi elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama. Nakon što je formirana čestica za zgradu koje se etažira i kada je zgrada upisana u zemljišne knjige (odnosno svi njezini dijelovi), može se pristupiti etažiranju.

Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, slijedi izrada i potpis međuvlasničkog ugovora kojeg sastavlja odvjetnik.
Tek tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Za etažiranje je potrebno:

  • kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana)
  • zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu), te zakonitog prometa nekretninom, odnosno njenim posebni dijelom
  • kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa
  • zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina)
  • kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u u troškovima upravljanja (iznosa za pričuvu, popravak zgrade i sl).

Dokumenti potrebni za etažiranje su:

  1. Kopija katastarskog plana
  2. Izvdak iz zemljišne knjige
  3. Posjedovni list sa identifikacijom
  4. Građevinska dozvola i uporabna dozvola
  5. Ili uvjerenje da je zgarada evidentirana u katasru prije 15. veljače 1968.g

Comments are closed